Inleiding

Hey , leuk dat je er bent!

En leuk dat je aan de slag gaat met de online cursus: de basisbeginselen van het nieuwetijds ondernemen!

Allereerst vinden wij het geweldig dat onze visie jou heeft aangesproken en dat je het vertrouwen in ons hebt om een online cursus bij ons te volgen! Bedankt daarvoor.

De Compass7 Academy (bekend onder de naam Conscious Business School) wil ondernemers zoals jij graag helpen om de transitie naar het nieuwe ondernemen te laten maken. Oftewel: het ondernemen 2.0.

Het nieuwe ondernemen

Onder het nieuwe ondernemen verstaan wij ondernemen met nieuwetijds normen en waarden en vanuit een nieuw onontgonnen paradigma. Onontgonnen omdat we aan de vooravond, zo niet al in de ochtend, van een nieuw tijdperk staan! Dit zal je vast niet ontgaan zijn. Daarom moeten we het ondernemerschap in meer of mindere mate opnieuw gaan uitvinden.

De wereld verandert snel, zo ook de mens. We evolueren naar een hoger niveau van bewustzijn. Oude systemen, structuren en het ‘oude werken’ werkt niet meer. We moeten vernieuwen. Het is aan de generatie ondernemers van nu om een nieuw framework te bouwen waarin we dit kunnen doen. Een nieuw framework dat is gestoeld op het nieuwe en hogere bewustzijn van de nieuwe tijd.

Ondernemen vanuit een hoger bewustzijn

Ondernemen aan de hand van dit nieuwe framework begint met een gehele andere manier van denken en een andere manier van zijn. Het gaat uit van een hoger niveau van bewustzijn, zoals we eerder al zeiden. Een niveau waarin onder meer erkend wordt dat wij als mensheid verbonden zijn met onder andere een veel hogere orde, het universum, de wereld en met de mensen en dieren die hier allemaal op aarde leven. Het klinkt misschien nog allemaal abstract, maar als mens evolueren we naar een niveau waarin we dit ook daadwerkelijk gaan beleven. Een spannende ontwikkeling als je het ons vraagt!

Maar voordat we het bewust mee gaan maken, moeten we er eerst bewust van worden. Je zult merken in onze cursus dat dit een essentieel element is in de ontwikkeling van jou als persoon. Het begint met de bewustwording om vervolgens ook gebruik te kunnen maken van de bijbehorende krachten, principes & wijsheden die inherent aan dit niveau van bewustzijn gekoppeld zijn. Duizelt het je al? Helemaal niet erg. Het komt allemaal goed!

In deze cursus ga je aan de slag met:

 • de 7 pijlers van het nieuwetijds ondernemen;

 • een ambitieus droombeeld van je bedrijf neerzetten;

 • het ontwikkelen van visie als ondernemer;

 • een duidelijke bedrijfsvisie;

 • de 4 eigenschappen van het nieuwetijds ondernemen toe te passen;

Wij beogen in deze online cursus dat je kritisch naar jezelf en naar je omgeving leert kijken, maar ook naar je ondernemerschap. De visie die je daarin zal ontwikkelen vormt namelijk de basis voor wat jij zal manifesteren. Reflectie is hierin het middel tot groei. Een zogenoemd feedback mechanisme.

Door voortdurend jezelf af te vragen: wat ben ik aan het doen, waarom doe ik wat ik doe, hoe voel ik mij, waarom voel ik mij zo, wat zijn mijn doelen en waarom heb ik die doelen, word je bewust. Maar bewust word je niet alleen door vragen te stellen, maar vooral ook om te zien welke spiegels het leven je allemaal voorhoudt. Als je hier bewust van kunt worden, zul je merken dat je anders naar de wereld en naar jezelf gaat kijken. Het geeft nieuwe dimensies aan je leven, je ondernemerschap, je relatie etc. Wij zien dit als de sleutel tot groei en een essentieel kenmerk voor de nieuwetijds ondernemer.

Duur cursus: +/- 1 week

Achtergrondinformatie:
de transitie naar een nieuw tijdperk

De bewuste consument als baken voor verandering

De rol van een ondernemer is de laatste drie decennia sterk onderhevig aan veranderingen. Zo gaat hij van regionaal naar nationale handel en van nationale handel naar internationale handel, de komst van de computer en het internet (m.a.w. de digitalisering), de automatisering die steeds belangrijker wordt, de arbeidsomstandigheden van het personeel waar meer dan ooit rekening mee gehouden moet worden, maar ook het doel te voorzien in enkele persoonlijke belangen, zoals macht of geld, gaan ingeruild (gaan) worden voor het belang van de natuur en de maatschappij.

Vooral de waarde toevoeging aan de maatschappij is van het laatste decennium ook een kenmerk die ondernemers steeds meer bezig houden. Je moet als ondernemer namelijk iets bijdragen. Dat is ook wat consumenten/afnemers/opdrachtgevers steeds meer als eis gaan stellen.

Het ondernemen is er daarom ook niet makkelijker op geworden. Zeker niet omdat de technologische ontwikkelingen ook niet stilstaan. Ben je vandaag innovatief bezig, dan ben je de volgende dag bij wijze van spreke alweer achterhaald. Je moet als ondernemer meer dan ooit de antennes op scherp hebben staan om niet te verdrinken in de veelheid aan informatie, de innovaties en de veranderende behoefte van de consument. In deze en de nieuwe tijd is een stevig, doch flexibel fundament als ondernemer daarom onontbeerlijk. Dit is eveneens een eigenschap van de nieuwetijds ondernemer.

We noemden het net al even, de veranderende behoefte van de consument. Daar waar aanvankelijk misschien gedacht werd dat de stand van de techniek de mensheid voortbracht en diens behoefte van die techniek werd afgeleid, daarvan wordt nu steeds duidelijker dat dit niet meer het geval is. Mensen gaan steeds meer doorkrijgen dat de technologische ontwikkelingen niet leidend meer zijn in het menselijk bestaan. Dit neemt niet weg dat de techniek er niet meer zal zijn. Maar de techniek zal slechts ondersteunend worden in het voorzien van een aantal basisbehoeften van de mens.

Deze transitie is grotendeels te danken aan de groei in bewustzijn van de mensheid. Onze voorspelling is dat dit de komende jaren alleen nog maar meer zal toenemen, waardoor we meer de weg naar binnen in onszelf zullen gaan vinden in plaats van buiten onszelf. We zullen een wereld gaan vormen waarin we teruggaan naar de basis. Op regionaal niveau zaken doen, meer zelfvoorzienend, meer community-vorming.

Het einde van de macht

Macht heeft jarenlang geregeerd in de wereld. Slechts een handjevol mensen/bedrijven bezitten vrijwel de hele wereld. Inclusief overheden, ja het is echt waar.

Deze machtsstructuren en totalitaire systemen zullen in het nieuwe tijdperk geen vrij baan meer krijgen als de mensheid zich blijft evolueren in bewustzijn (wat we met bewustzijn bedoelen komen we later op).

De huidige tendens is echter al dat overheden en multi nationale bedrijven/organisaties, die veel macht hebben en invloed kunnen uitoefenen, onder druk staan. En wat ons betreft is dit een goede zaak, want steeds vaker komen de dubbele agenda’s van deze zogenoemde ‘elite’ boven water drijven. Iets waar je niet vrolijker op wordt. De burger uit terecht argwaan en die wordt als maar groter en groter.

De monopolie op macht is aan het verwateren en de gewone burger eist deze weer op. Per slot van rekening zijn overheden er voor hen en niet andersom. Het is een kwestie van tijd dat ze capituleren.

Nieuwe normen

Een van die nieuwe normen in de nieuwe tijd is dat zaken meer transparant worden. De tijd van leugens, rookgordijnen en quasi empathie past niet meer in het nieuwe tijdperk. Wanneer men zich nog probeert te verschuilen achter een muur van bureaucratie en loze beloftes, dan is het bestaansrecht van de onderneming niet bepaald zeker meer.

Mensen willen weten met wie ze te maken hebben. Een gezicht die bij voorkeur ook betrouwbaar is. En trage bureaucratische procedures zijn al helemaal uit den boze. Snel en adequaat handelen is de norm. En vertrouwen niet in de laatste plaats. Vertrouwen is van wezenlijk belang voor de nieuwe tijd en zal datgene zijn waar handel haar grondslag in gaat vinden. Waterdichte juridische contracten zijn oud en veronderstellen ook een mate van wantrouwen. Dit zal daarom steeds meer gaan verdwijnen. Een ferme handdruk wordt de handtekening van een nieuwe overeenkomst.

Als ondernemer gaat het eveneens om authentiek zijn. Prachtige verhalen, loze beloftes en mooie verkoopmaskers zijn een mooie plek voor het theater. Het gaat ook niet meer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Wees bewust dat mensen zullen gaan consuminderen. Als men al consumeert zal dit van grote waarde moeten zijn. Dit geldt ook voor B2B.

Resumerend de nieuwe normen van de nieuwetijds ondernemer:

 • Kwaliteit leveren en impact maken met de best mogelijke intenties.
 • Maar ook eerlijkheid en transparantie
 • authentiek zijn
 • uitstralen van vertrouwen
 • snelle en adequate leveringen
 • persoonlijke contacten

Ondernemen vanuit visie en bewustzijn

Ondernemen met enkel winstbejag als doel gaat zoals we eerder al zeiden niet meer werken. Natuurlijk is geld nodig en is zeker ook een goede intentie. Maar het is vooral de smeerolie van je bedrijf. Impact maken is echter leidend en het geld is dienend van aard. Met impact wordt ook bedoeld: de impact (op een positieve manier) op het milieu.

Zo ontstaat er uiteindelijk een win-win-win situatie voor iedereen. De onderneming, inclusief de ondernemer en het personeel, de afnemer/klant, het milieu en de omgeving en winst in het algemeen voor al deze drie facetten. Oftewel: een harmonische balans tussen people, planet en prosperity.

Het nieuwe ondernemers paradigma, zoals we dat hier bespreken, betekent ook dat je als ondernemer bewust dient te worden van wie je zelf nu daadwerkelijk bent, wat je dromen zijn, hoe je daar wilt komen etc. etc. Het komt erg aan op zelfkennis. Dit betekent dat je weet en duidelijk hebt waar je naar toe wilt en hoe je dat gaat doen, met inachtneming van je kernwaarden en kwaliteiten. En dan komen we bij de belangrijkste eigenschap van een ondernemer: het hebben van visie. Want zonder die visie wordt het ondernemen een moeizame tocht en ben je een kapitein zonder kompas.

Met andere woorden: ondernemen is visie hebben. Daarom is het van belang dat je ook visie vormt over ‘randzaken’ die misschien niet meteen iets met je onderneming te maken zullen hebben. Dit is ook wat wij stimuleren. Want eenmaal bewust dat alles met elkaar verbonden en verweven is, zul je merken dat deze randzaken evengoed belangrijk zijn en direct of indirect ook invloed kunnen hebben op je onderneming.

Onze stelling is: hoe bewuster je bent, des te meer je helder krijgt wie je bent, wat je wil en hoe je krijgt wat je wil.

Visie en bewustzijn ontwikkelen is derhalve waar deze cursus hoofdzakelijk over zal gaan. Alles in deze cursus heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je persoonlijke visie. Een onderneming vervolgens bouwen en manifesteren of laten doorgroeien is een creatieve expressie/uiting daarvan die dan vanzelf ontstaat. Hoe meer bewustzijn of visie zoals je wilt (wij gebruiken dit als synoniemen), des te beter je dan ook kan putten uit universele krachten, wetten en wijsheden. Je zult het vanzelf ontdekken.

In deze online cursus geven we je graag inzichten en handvatten mee om meer visie te ontwikkelen en je onderneming heel krachtig neer te zetten. Tevens gaan we aan de slag om een goede bedrijfsvisie te formuleren. Zodat je een bevlogen kapitein wordt met een helder richtinggevoel.

Kortom: met deze cursus ga je een stevige basis leggen om de basisbeginselen van het nieuwetijds ondernemen onder de knie te krijgen.

Praktisch

Om goed van start te gaan zul je in de paragraaf hierna nog wat praktische informatie vinden. Informatie over hoe je gebruik maakt van de online leeromgeving, het dashboard met je account gedeelte, de beschikbaarheid van de cursus en wat je kunt doen bij eventuele storingen.


Ga nu verder naar de praktische informatie

 • Online video's 
 • Theorie
 • Bewustzijnsverdieping
 • Opdrachten
 • Onbeperkt mail support voor zolang de cursus duurt
 • 1 uur gratis business consult