Waarom deze cursus?

Veel ondernemers voelen zich geketend in hun eigen bedrijf. Een gevoel van werkelijk vrij zijn is ver te zoeken. Jij, de ondernemer, bent de spil van je bedrijf, zowel de sterkhouder maar tegelijk de beperkende factor. En als dat laatste te zwaarwegend is geworden lopen jij én je bedrijf vast. Je zult dus met jezelf aan de slag moeten. En dat is een lastige want jij zult je blinde vlekken bewust moeten zien te krijgen.

En daar helpt deze cursus je bij. Je zult zien dat het helder krijgen van je vastgeroeste patronen en overtuigingen al bevrijdend werkt. Maar dat niet alleen. Je gaat ook leren wat de dieperliggende oorzaken van die patronen zijn en hoe je kunt voorkomen dat je in de toekomst weer opnieuw in één van je valkuilen stapt. Uiteindelijk zal je leren hoe je je de soevereiniteit het vertrouwen van een leeuw eigen kunt maken.

Waarom deze cursus?

Voor wie?

Deze cursus is met name geschikt voor eigenaren, vennoten en DGA’s van MKB bedrijven, die een grote stempel op het wel en wee van hun bedrijf drukken.

Wat biedt de cursus?

Over Eduard

Met mijn 33 jaar aan ervaring als ondernemer én als adviseur/coach van ondernemers is het mij duidelijk geworden dat veel ondernemers min of meer vastgeketend zitten in hun bedrijf, zonder dat ze het vaak zelf in de gaten hebben. Ze blijven maar dezelfde rondjes draaien terwijl langzaam maar zeker de passie en het plezier wegsijpelt.

Ik ben er achter gekomen dat hier dieperliggende oorzaken aan ten grondslag liggen. Oorzaken die voor de ondernemer zelf moeilijk te herkennen, laat staan weg te nemen zijn. Om die vastgelopen ondernemers te helpen heb ik deze cursus ontwikkeld. Zodat ze weer kunnen ondernemen zoals ondernemen bedoeld is: in volledige vrijheid!

Wat levert het op?

Inzicht over wat je in de weg zit om in vrijheid te kunnen ondernemen;

Transformatie van angsten, onzekerheden en innerlijke saboteurs;

(Weer) ondernemen met een gevoel van vrijheid;

Diepere verbinding met jezelf en je onderneming;

Meer vreugde en werkplezier;

Rotsvast vertrouwen in jezelf en de toekomst;

Leren werken vanuit macht in plaats van onmacht;

(Hernieuwde) flow in je onderneming.

Onderdelen cursus

Praktisch

Wat krijg je

  • 6 maanden toegang tot de online cursus
  • toets om te kijken waar jij staat
  • diepgaande uitleg
  • meerdere opdrachten en oefeningen
  • diverse video’s met toelichting en voorbeelden
  • doorlopende casus ter verduidelijking van de opdrachten

De maximale tijdsduur van het cursus is 6 maanden. Als je wilt kun je de cursus binnen een maand afronden. De aanbevolen tijdsduur is 4 maanden, één deel per maand.

Investering

€ 750,– exclusief btw

Betaling: vooraf.